Company: ODT? GEL??T?RME VAKFI B?LG? TEKNOLOJ?LER? SAN. VE T?C. A.?. (KANSA? ALTAN BOYA SAN.veT?C. A?.)

Address: ?N?VERS?TELER MAH. ?HSAN DO?RAMACI BLV. ARGE VE E??T?M MERKEZ? NO:13 ?ANKAYA Ankara,06800 T?rkiye Ankara Asfalt? 25.km Kemalpa?a ?zmir, T?rkiye ** Registrar:
Phone: + 90-312-9881106
Fax: +
Email: gokhan.ozcagiran@kansaialtan.com.tr

Most popular domain of this owner:

    kansaialtan.com.tr - Kansai Altan

    Keywords: Paint, coatings, kansai, boya, altan, kansai paint, Automotive Coatings, oto boya, sanayi boyaları, boya üretimi