Company: Shang Hai Yuan Sheng Wen Hua Chuan Bo You Xian You Xian Gong Si (linjie)

Address: Tian Shan Zhi Lu 201Hao 717Shi shixiaqu shang hai 200051 CN
Phone: +86.2162281214
Fax: +86.2162590942
Email: 8645966@qq.com

Most popular domain of this owner:

    51555.org - 嘻哈之城-提供街舞说唱资讯、街舞说唱视频、DJ舞曲的嘻哈社区。

    Keywords: dj舞曲, 嘻哈, 街舞, 街舞视频, Rap, 街舞教学视频, HipHop, 涂鸦, 说唱, 街舞大赛