INSCANJOFRESA.CLICKEDU.EU
Visit inscanjofresa.clickedu.euINSTITUT CAN JOFRESA - Clickedu. Programa de gestió escolar >
Gestió centre, Famílies, EVA, LMS i gestió del professorat, qualitat i excel·lència, comunicacions, compatible amb Android, iPad i dispositius mòbils
Inscanjofresa.clickedu.eu thumbnail