WWW.FUXINDA.TOP
Visit www.fuxinda.top无锡富鑫达光电科技有限公司
无锡富鑫达光电科技有限公司成立于2013年01月15日,注册地位于无锡惠山经济开发区堰新路311号3号楼1306室,法定代表人为李毅。经营范围包括电子元器件及其配件、二类物理治疗设备、三类医用激光仪器设备的研发、生产、销售;计算机系统集成服务,保健食品、保健电器及电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
Keywords: 无锡富鑫达光电科技有限公司
Alexa Rank: 243224
Created: 2023-06-06
Expires: 2024-06-06
Owner: REDACTED FOR PRIVACY (刘伟伟)
Hosting company: HONG KONG MEGALAYER TECHNOLOGY CO., LIMITED
IPs: 104.21.15.175, 172.67.163.148
DNS: jm1.dns.com
jm2.dns.com