91.239.145.82

geoportal.rks-gov.net - Fillimi - KGP

gjuhaime.rks-gov.net - e-Shoferi • Republika e Kosovës • Qeveria • Ministria e Infrastrukturës

Keywords: online, kandidati, kosove, Autoshkolla, provimi, instruktori, aplikimi, eShoferi, eAutoshkolla, ePatentshofer

askdata.rks-gov.net - PxWeb - Select database

konsultimet.rks-gov.net - Republika e Kosovës | Platforma e Konsultimeve Publike

pzap.rks-gov.net - Home - PZAP

qk-prizren.rks-gov.net - Qendra e Kompetencës – Prizren

Sites previously hosted on this IP:

ask.rks-gov.net - Agjencia e Statistikave të Kosovës

Keywords: statistika, agjencia, kosove, Ask, publikim, perpunim

dogana.rks-gov.net - Dogana e Kosovës