NOPTOKHAI.GDT.GOV.VN
Visit noptokhai.gdt.gov.vnHệ thống khai thuế qua mạng
Hosting company: Cuc CNTT-Tong cuc Thue
IPs: 103.9.200.56
DNS: dns1.fpt.vn
dns11.fpt.vn
dns12.fpt.vn
dns2.fpt.vn
isp-dns1.fpt.vn