MAIL.QUANGNINH.GOV.VN
Visit mail.quangninh.gov.vnThư điện tử Quảng Ninh
Zimbra cung cấp phần mềm máy chủ và máy khách mã mở cho lĩnh vực thư tín mà cộng tác. Muốn biết thêm chi tiết hãy truy cập http://www.zimbra.com.
Hosting company: FPT Telecom Company
IPs: 203.162.127.222
DNS: hcm-server1.vnn.vn
vdc-hn01.vnn.vn