VN.WATV.ORG
Visit vn.watv.orgHội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Hội Thánh chúng tôi giữ lẽ thật của giao ước mới mà Đấng Christ Tái Lâm, tức Đấng An Xang Hồng phục hồi cho như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Phục Sinh, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm. Nhờ phụng sự cho quốc gia và xã hội và thực tiễn tình yêu thương hàng xóm,...
Hosting company: Korea Telecom
IPs: 121.138.248.35
Vn.watv.org thumbnail