WWW.SCO.GOV.ET
Visit www.sco.gov.etWirtuu - Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol’aanaa kan qabu yoo ta’u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta’e kennuuf aangeffameera. Dabalataanis dhimmoota federaaalaa aangoo Mana Murtii Ol’aanaa Federaalaa jalatti kufan irratti aangoo bakka bu’iinsaa ni qabaata.
Keywords: appeal, Ethiopia, federal courts, cassation, Oromia, oromoo, mmwo, Supreme Court of Oromia, Oromia Courts, Manneen Murtii
Hosting company: IPv4 address block not managed by the RIPE NCC
IPs: 138.128.186.130
DNS: ns1.telecom.net.et
ns2.telecom.net.et

Similar sites

addbalance.com

Attorney Charles Kyle Kenyon - ---------------------------------- Experienced Criminal Defense Lawyer - cases including Sexual Assault (Rape), OWI, DWI, DUI, Drunk Driving, Homicide, Dane County, Madi...

pledgechallenge.org

USAID v. AOSI

baycityattorneys.com

Robert J. Dunn, PC | Attorneys at Law : Bay City, MI :: Home

jamesrobertslaw.com

: Washington DC, Northern Virginia Immigration Asylum and Refugee Lawyer (Immigrant & Non-Immigrant Services, Appeals, Problematic Cases, Fedaral Litigation and Fixing Broken Cases)

alexanderhiggins.com

Higgins News Network | Higgins News Network – Reality Based Investigative Journalism And Opinions Without The Politics