WWW.MHK.AC.TH
Visit www.mhk.ac.thโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 182/1 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-221463 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 182/1 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-221463 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
Keywords: สพฐ, กระทรวงศึกษาธิการ, จังหวัดขอนแก่น
Created: 2015-10-30
Expires: 2018-10-29
Owner: Mahathaisuksakhonkaen School (โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น )
Registrar: T.H.NIC Co.,Ltd
DNS: ns1.thaischool1.in.th
ns2.thaischool1.in.th