MAPKA.GKU.SK
Visit mapka.gku.skKataster nehnuteľností | ZBGIS
Mapový klient ZBGIS je webová aplikácia, ktorá slúži na zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov ZBGIS, Katastra nehnuteľností, Referenčných geodetických bodov, Geografického názvoslovia.
Keywords: kataster nehnuteľností, zbgis
Mapka.gku.sk thumbnail

Similar sites

geocommunity.sk

GeoCommunity.sk – Spoločne vytvárame geoinformačnú sieť

skgeodesy.sk

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

lawblog.sk

LAWBLO

geodeticca.sk

GEODETICCA – VIA PROXIMA EST VIA GEODETICCA

vugk.sk

Úvod | VÚGK