E-QAROR.GOV.UZ
Visit e-qaror.gov.uzE-qaror elektron tizim
Mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni ishlab chiqish, kelishish va roʻyxatdan oʻtkazishning yagona elektron tizimi
E-qaror.gov.uz thumbnail