TERMENI ŞI CONDIŢII

1. Introducere

Proprietarul paginii web, inclusiv sucursale şi afiliaţii (“Pagina web” sau “Proprietarul paginii web”, “noi”, “nouă” sau “al nostru”) vă pune la dispoziţie înformaţii conţinute pe această pagina web sau în orice alte pagini cuprinse în această pagină web (“pagina web”) vizitatorilor (“vizitatori”) (numiţi în continuare ca “dvs.” sau “al dvs.”) făcând subiectul termenilor şi condiţiilor prevăzute în termenii şi condiţiile acestei pagini web, in politica de confidenţialitate sau în orice alţi terneni şi condiţii relevante, politici şi note ce pot fi aplicate unei anumite secţiuni sau modul al paginii web.

2. Informaţii în pagina web

Cu toate că se fac eforturi pentru actualizarea informaţei pe această pagină web, nici Proprietarul paginii web dar nici o terţă parte, terţe date sau furnizor al conţinutului paginii nu reprezintă şi nici nu garantează, în mod expres, cu implicaţii legale sau restante privind ordinea, acurateţea, desăvârşirea sau exactitatea informaţiilor, opiniilor, a preţurilor comunicate, informaţii despre studi, date şi/sau conţinut incluse în pagina web (inclusiv dar fără a se limita la orice informaţie pusă la dispoziţie de orice terţă parte, date sau conţinut al furnizorilor) (“informaţii”) şi nu se obligă în nici un fel prin informaţiile conţinute în această pagină web. Proprietarul paginii web işi rezervă dreptul să schimbe sau să înceteze fără să anunţe orice aspect sau caracteristică a acestei pagini web. Nici o informaţie nu trebuie să fie interpretată, deoarece sfaturile şi informaţiile conţinute în această pagină sunt oferite in scop pur informativ si nu în scop comercial. Dvs. şi compania dvs. puteţi folosi informaţiile din această pagină web pe riscul şi răspunderea dvs. Dacă întâlniţi erori sau omisiuni în această pagină web, vă rugăm să ne contactaţi.

3. Mărci înregistrate

Mărcile înregistrate, nuneme, logu-urile şi serviciile mărcilor (numite in continuare “mărci înregistrate”) prezente în această pagină sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Proprietarului Paginii Web. Nici o informaţie conţinută de această pagină web nu trebuie interpretată ca cedare a vreunei licenţe sau drept de utilizare a vreunei mărci înregistrate fără acordul scris în prealabil al Proprietarului paginii web.

4. Legături externe

Legăturile externe sunt puse la dispoziţie pentru confortul dvs., dar acestea nu sunt controlate de Proprietarul paginii web şi nu ne asumăm nici o răspundere asupra conţinutului acestora. Utilizarea sau increderea acordată acestor legături externe cât şi conţinutul oferit de acestea sunt în totalitate răspunderea dvs. Atunci când accesaţi aceste legături externe trebuie să vă raportaţi la termenii şi condiţiile de utilizare ale acelor pagini externe. Nu trebuie create legături hipertext din nici o pagină web controlată de dvs. către această pagină web fără acordul extres scris al Proprietarului paginii web. Vă rugăm să ne contactaţi dacă doriţi să postati o legătură către această pagină web sau dacă doriţi afişarea unei legături către pagina dvs. web.

6. Utilizări speciale

În continuare sunteţi de acord să nu utilizaţi această pagină web pentru a trimite sau a afişa orice mesaj sau material care este ilegal, hărţuitor, calomniator, abuziv, indecent, ameninţător, periculos, vulgar, obscen, cu caracter sexual sau rasist, profanator, pornografic sau care să violeze orice lege în vigoare şi prin prezenta exorenaţi proprietarul paginii web de orice pierdere, obligaţie, daună sau cheltuială de orice natură pe care Propietarul paginii Web sau terţe părţi le pot suferi din cauza sau atribuite, direct sau indirect, în urma utilizării paginii web în scopul afişarii sau transmiterii de mesaje licenţioase.

7. Garanţii

Proprietarul paginii web nu oferă nici p garanţie, răspundere, declaraţie sau garanţie (fie expresă, cu implicaţii legale sau restantă) în ceea ce priveşte pagina web, informaţiile conţinute de pagina web, informaţiile dvs. personale sau ale companiei dvs. sau materiale şi informaţii trimise prin intermediul sistemului.

8. Declinarea responsabilităţii.

Proprietarul Paginii Web nu poate fi făcut responsabil şi işi declină răspunderea pentru orice pierdere, obligaţie, prejudiciu (fie direct, indirect sau în consecinţă), lezare sau cheltuială personală de orice natură suferită de dvs. sau de o terţă parte (inclusiv de compania dvs.), în urma utilizării sau care poate fi atribuită, direct sau indirect, accesului dvs. în pagina web, a oricărei informaţii conţinută de această pagină web, a informaţiilor dvs. personale sau ale companiei dvs. sau a materialelor şi informaţiilor transmise prin intermediul sistemului nostru. În mod special, nici Prorietarul paginii web, nici o terţă parte, date sau furnizor al conţiutului web nu pot fi făcuţi responsabili în vreun fel faţă de dvs. sau faţă de orice altă persoană, firmă, corporaţie pentru orice pierdere, obligaţie, prejudiciu (fie direct sau în consecinţă), lezare sau cheltuială personală de orice natură care pot decurge din orice întârzieri, inexactităţi, erori sau omisiuni referitoare la informaţii despre preţ sau transmiterea acestora sau pentru orice acţiuni intreprinse sprijinindu-se pe acestea sau ocazionate de acestea sau pentru orice motiv de neîndeplinire sau întrerupere sau terminare rezultate din acestea.

9. Utilizarea paginii web.

Proprietarul paginii web nu garantează în nici un fel şi nu işi asumă răspunderea precum că informaţiile conţinute de această pagină web sunt potrivite pentru a fi utilizate de orice autoritate.
Accesând această pagina web imputerniciţi şi reprezentaţi Proprietarul paginii web că sunteţi legal îndreptăţiţi să faceţi asta şi să folosiţi orice informaţie disponibilă în pagina web.