Terms and conditions

1. Εισαγωγή

Ο κάτοχος της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων και θυγατρικών παραγόντων (στους οποίους στη συνέχεια θα αναφερόμαστε ως «η ιστοσελίδα» ή «ο κάτοχος της ιστοσελίδας» ή «εμείς») παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε από τις σελίδες που αποτελούν «ιστοσελίδα» για τους «επισκέπτες» (στους οποίες θα αναφερόμαστε στη συνέχεια ως «εσείς»). Επίσης, υπόκειται στους όρους και στις συνθήκες που εκτίθενται στους παρόντες κανονισμούς της ιστοσελίδας, στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, και σε κάθε άλλο σχετικό όρο και συνθήκη, πολιτική και ανακοίνωση, τα οποία μπορεί να είναι εφαρμόσιμα σε μια συγκεκριμένη παράγραφο ή κομμάτι αυτής της ιστοσελίδας.

2. Πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα

Παρά το ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα, ούτε ο κάτοχος της, ούτε κάποιος άλλος τρίτος συμβαλλόμενος ή προμηθευτής δεδομένων ή περιεχομένου εγγυώνται (έκτακτα ή από νομική υποχρέωση), για την αλληλουχία, την ακρίβεια, την αρτιότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των απόψεων, των τιμών μετοχών, των ερευνητικών πληροφοριών, των δεδομένων και /ή του περιεχομένου της ιστοσελίδας (περιλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό πληροφορίες οι οποίες μπορεί να παρέχονται από κάποιον τρίτο παράγοντα ή προμηθευτή δεδομένων ή περιεχομένου) και δε θα δεσμευτεί ο κάτοχος της ιστοσελίδας με κανέναν τρόπο για πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας. Ο κάτοχος της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τερματίσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, οποιαδήποτε άποψη ή χαρακτηριστικό αυτής της ιστοσελίδας. Καμία πληροφορία δε θα εννοείται ως συμβουλή και η πληροφόρηση προσφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και όχι για εμπορικούς. Εσείς και η εταιρεία σας βασίζεστε στις παρεχόμενες πληροφορίες της ιστοσελίδας με δική σας ευθύνη Αν βρείτε κάποιο λάθος ή παράλειψη, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

3. Σήμα κατατεθέν

Το σήμα κατατεθέν, τα ονόματα, τα λογότυπα και τα διακριτικά υπηρεσίας (δηλαδή συλλογικά ό,τι αποτελεί «σήμα κατατεθέν») τα οποία εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν δεδηλωμένο σήμα κατατεθέν του κατόχου της ιστοσελίδας. Τίποτα από αυτά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν πρέπει να εννοηθεί ότι παρέχει την άδεια ή το δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί κάποιο σήμα κατατεθέν χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή άδεια από τον κάτοχο της ιστοσελίδας.

4. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ενδεχομένως να γίνεται παραπομπή σε εξωτερικούς συνδέσμους για τη δική σας εξυπηρέτηση, ωστόσο δεν ελέγχονται από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και καμία εγγύηση δεν προσφέρεται για το περιεχόμενό τους. Η χρήση και η εμπιστοσύνη σε οποιονδήποτε εξωτερικό σύνδεσμο και στο περιεχόμενο του γίνεται με δική σας ευθύνη. Όταν επισκέπτεστε εξωτερικούς συνδέσμους πρέπει να γνωρίζετε τους όρους και τις συνθήκες χρήσης του καθένα. Κανένας σύνδεσμος υπερκειμένου προς αυτήν την ιστοσελίδα δε θα δημιουργηθεί από καμία ιστοσελίδα που ελέγχεται από εσάς ή που διοικείται με κάποιον άλλο τρόπο, χωρίς την έκτακτη, προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον κάτοχο της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με εμάς σε περίπτωση που θα θέλατε να βάλετε έναν σύνδεσμο προς αυτή την ιστοσελίδα ή αν θέλετε να ζητήσετε σύνδεσμο προς τη δική σας ιστοσελίδα.

6. Συγκεκριμένη χρήση

Επιπρόσθετα συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να στέλνετε ή να καταχωρείτε κάποιο μήνυμα ή υλικό το οποίο είναι αθέμιτο, ενοχλητικό, συκοφαντικό, υβριστικό, άσεμνο, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, αισχρό, με σεξουαλικά υπονοούμενα, φυλετικά προσβλητικό , βλάσφημο, πορνογραφικό ή που να παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο και δια του παρόντος θα αποζημιώσετε τον κάτοχο της ιστοσελίδας έναντι οποιασδήποτε απώλειας, νομικής υπαιτιότητας, ζημίας ή εξόδων οποιασδήποτε φύσης, τα οποία ο κάτοχος της ιστοσελίδας ή κάποιος τρίτος παράγων μπορεί να υποστούν και τα οποία προκλήθηκαν ή αποδίδονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στη χρήση που κάνατε της ιστοσελίδας για να στείλετε ή να δημοσιεύσετε ένα τέτοιο μήνυμα ή υλικό.

7. Εγγυήσεις

Ο κάτοχος της ιστοσελίδας δεν παρέχει καμία εγγύηση και δήλωση (είτε έκτακτη, είτε εννοούμενη από το νόμο) όσον αφορά στην ιστοσελίδα, στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, στις προσωπικές πληροφορίες τις δικές σας ή της εταιρίας σας ή στο υλικό και στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν μέσω του συστήματος μας.

8. Αποποίηση Ευθυνών

Ο κάτοχος της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνος και αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, υπαιτιότητα, ζημιά (άμεση, έμμεση ή επακόλουθη), ηθική βλάβη ή έξοδα οποιασδήποτε μορφής το οποία ίσως υποστείτε εσείς ή κάποιος τρίτος φορέας (συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας σας), ως αποτέλεσμα ή ως κάτι το οποίο αποδίδεται, άμεσα ή έμμεσα, στην πρόσβασή σας και στη χρήση της ιστοσελίδας. Επίσης, ο κάτοχος της ιστοσελίδας αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται στην ιστοσελίδα, για τις προσωπικές πληροφορίες τις δικές σας ή της εταιρείας σας ή για υλικό και πληροφορίες που μεταδόθηκαν μέσω του συστήματός μας. Συγκεκριμένα, ούτε ο κάτοχος της ιστοσελίδας, ούτε κάποιος τρίτος παράγων ή προμηθευτής δεδομένων ή περιεχομένου δε θα θεωρηθεί υπεύθυνος με κανέναν τρόπο προς εσάς ή κάποιο άλλο άτομο, επιχείρηση ή οργανισμό για οποιαδήποτε απώλεια, υπαιτιότητα, ζημία (είτε άμεση, είτε συνεπαγόμενη), ηθική βλάβη ή έξοδα οποιασδήποτε μορφής που να προέρχονται από καθυστερήσεις, ανακρίβειες, λάθη ή παράλειψη κάποιας πληροφορίας για τιμή μετοχής ή τη μεταφορά του λάθους από την ιστοσελίδα ή για οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες βασίστηκαν στην πληροφόρηση της ιστοσελίδας ή εξαιτίας της μη διεκπεραίωσης ή της διακοπής ή του τερματισμού των επιθυμητών ενεργειών.

9. Χρήση της ιστοσελίδας

Ο κάτοχος της ιστοσελίδας δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα είναι κατάλληλες για δικαστική χρήση. Προσερχόμενοι στην ιστοσελίδα, εγγυάστε στον κάτοχο της ιστοσελίδας ότι είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένος να κάνετε χρήση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας.