Website Informer

The richest source of website information

Aprk.rks-gov.net
Aprk.rks-gov.net thumbnail
Alexa rank N/A
Daily visitors N/A

Trustworthy

Ballina - KJP

Alexa rank N/A
Daily visitors N/A

Kohët e fundit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) ka ndërmarrë shumë reforma në Shërbimet Publike të Punësimit (SHPP) në Kosovë, të orientuar në nevojat e klientëve. Një prej këtyre reformave është krijimi i Agjensisë së Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK). Me krijimin e Agjensisë së Punësimit për Republikën e Kosovës (APRK), shërbimet publike të punësimit ndahen nga MPMS, me qëllim të administrimit të tregut të punës dhe zbat...

Last scanned

Trustworthy

Aprk.rks-gov.net IP Addressing

NETWORK DATA

Aprk.rks-gov.net Homepage Change Through The Years

What Aprk.rks-gov.net website looked like in 2017 (5 years ago)

5 years ago

Sep 15, 2017

What Aprk.rks-gov.net website looked like in 2018 (3 years ago)

3 years ago

Oct 13, 2018

What Aprk.rks-gov.net website looked like in 2021 (1 year ago)

1 year ago

Mar 09, 2021

Aprk.rks-gov.net WHOIS