Hosting company: Cesky urad zememericky a katastralni

10 most popular domains of this hoster:

  cuzk.cz - ČÚZK - Úvod

  Daily visitors: 5 163

  Keywords: katastr nemovitostí, katastr, nahlížení do kn, nahlížení do katastru, katastrální mapa, co je Čov pro celý objekt

  nahlizenidokn.cuzk.cz - Nahlížení do katastru nemovitostí | Nahlížení do katastru nemovitostí

  dataz.cuzk.cz - Polohov? bodov? pole

  Keywords: BoD, dataz, pbpp, ppbp

  katastr.cuzk.cz - ČÚZK - Dálkový přístup do KN

  bodovapole.cuzk.cz - Odbor geodetických základů

  Keywords: body, nb, BoD, souřadnice, geodetické, geodetický, údaj, místopis, výškový, Nivelační

  archivnimapy.cuzk.cz - ÚAZK - přehledka

  Keywords: cuzk, mapserver, archivnimapy, staremapy, historickemapy

  vdp.cuzk.cz - Veřejný dálkový přístup - přístup k datům RÚIAN

  Keywords: vdp, rÚian, Veřejný dálkový přístup, ČÚZK

  geoportal.cuzk.cz - ČÚZK: Geoportál

  nv.cuzk.cz - ČÚZK - Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí - Test na javascript a cookies

  services.cuzk.cz - ČÚZK - Mapové služby