91.239.145.83

kk.rks-gov.net - Komunat e Kosovës – Republika e Kosovës

gzk.rks-gov.net - Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

Keywords: gazeta, codes, instructions, Official, List, acts, uputstva, republic, gazette, Kodlar

mmph.rks-gov.net

Keywords: mmph, Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor

oshp.rks-gov.net - Organi Shqyrtues i Prokurimit | Home

Keywords: rwuywry

aks.rks-gov.net - Agjencia Kosovare për Standardizim

Keywords: agjencia, kosovare, për, Standardizim

mpms.rks-gov.net - MPMS – Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale

Keywords: Kosova, mpms, ministria e punës dhe mirëqenies sociale

dogana.rks-gov.net - Dogana e Kosovës

rd.rks-gov.net - Regjistri