Company: Cong Ty TNHH Thep Che Tao Va May Cong Nghiep Viet Nhat

Address: So 14/193/22 Bo De, phuong Bo De, quan Long Bien So 14/193/22 Bo De, phuong Bo De, quan Long Bien So 14/193/22 Bo De, phuong Bo De, quan Long Bien Ha Noi Ha Noi 70000 VN
Phone: +084.986488886
Fax: +084.436321021
Email: Duyhai39@gmail.com

2 most popular domains of this owner:

    maybomhutbun.com - Máy bơm bùn - Máy bơm hút bùn - Bơm hút bùn Tsurumi

    Keywords: bơm bùn, máy bơm bùn, máy bơm hút bùn, bơm chìm hút bùn, may bom hut bun, bơm hút bùn tsurumi, bơm bùn giá rẻ, maáy bơm hút bùn, o...

    bomnuocvn.com - Account Suspended

    Keywords: Máy bơm nước, bơm nước, Bơm thực phẩm, bơm định lượng, Bơm trục vít, Bơm màng khí nén, bơm hóa chất, Máy bơm nhập khẩu, bơm bánh r...