Company: Cong Ty TNHH Thep Che Tao Va May Cong Nghiep Viet Nhat

Address: So 14/193/22 Bo De, phuong Bo De, quan Long Bien So 14/193/22 Bo De, phuong Bo De, quan Long Bien So 14/193/22 Bo De, phuong Bo De, quan Long Bien Ha Noi Ha Noi 70000 VN
Phone: +084.986488886
Fax: +084.436321021
Email: Duyhai39@gmail.com

2 most popular domains of this owner:

    maybomhutbun.com - Máy bơm hút bùn - Máy bơm bùn - Bơm hút bùn Tsurumi

    Daily visitors: 133

    Keywords: máy bơm bùn, máy bơm hút bùn, máy hút bùn, bơm chìm hút bùn, máy bơm hút bùn tsurumi, may bom hut bun, may hut bun gia re, boơm hú...

    bomnuocvn.com - Bơm nước việt nam, Bơm nước việt nhật

    Keywords: Máy bơm nước, bơm nước, Bơm thực phẩm, Bơm trục vít, Bơm màng khí nén, bơm hóa chất, Máy bơm nhập khẩu, bơm bánh răng, máy bơm giá...